MBXFORUM Mission
  MATCHBOX FORUM
  Mission Statement
  info@mbxforum.com
HOME CLUB INFORMATION
Generelt

Matchbox Forum er en non-profit organisasjon av Matchbox samlere fra hele verden. Hovedmålet med klubben er å fremme Matchbox modeller ved å utveksle informasjon, bytte, kjøp & salg og å skape et fellesskap. Klubben er internett basert og ved hjelp av den ”elektroniske motorveien” vil det være mulig å samarbeide med Matchbox samlere verden over.

Organisasjon
 
Matchbox Forum har nå fire divisjoner: Nord-Amerika, Europe (excl.Skandinavia), Oceania og Skandinavia. Den Skandinaviske delen er den nyeste divisjonen og ledes av Rolf  Wiger i Norge, den Skandinaviske divisjonen vil
i første rekke dekke Norge, Sverige og Danmark da den vil bli skrevet på norsk, men medlemmer fra Finland og Island er selvsagt også velkommene. Lederen for Matchbox Forum Nord-Amerika, er John Yanouzas. Lederen for Matcbox Forum Europa og Oceanie er John Nijhuis.  Begge er også stryeformenn for Matchbox Forum. Styreformennene vil være ansvarlige for strategi , politisk styring og de generelle retningslinjer for Matchbox Forum. I prinsippet ønsker vi å ha flere divisjoner. En divisjon i Amerika, i Europa en divisjon for hver av de største språkene f.eks. Matchbox Forum England, Matchbox Forum Tyskland, Matchbox Forum Benelux, Matchbox Forum Spaina, Matchbox Forum Skandinavia etc. og i Oseania en divisjon som inkluderer Australia og New Zealand.
Matchbox Forum vil bli administrert av en flerstyre organisasjonens struktur, et styre for hver divisjon, dette vil gi hver divisjon en mulighet til å komme med forslag til generelle politiske rettningslinjer. Inntil videre vil dette være funksjonen til lederen for Nord Amerika, John Yanouzas, Europa og Oseania, John Nijhuis. Vi søker etter ny leder for Oseania. Skandinavia ledes av Rolf Wiger.

Hver lokale divisjon vil ha sin egen styreleder, sekretær og kasserer eller andre medarbeidere som anses hensiktmessig.
Hver lokale divisjon skal kunne ha sine egne medlemmer, egene regler,  ledere og aktiviteter. 
Alle medlemmener skal få mulighet til å kommunisere med hverandre og utveksle informasjon og modeller.
Denne organisasjons strukturen har en sentralisert "ledelse" og desentralisert virksomhet.
Alle divisjoner blir sanksjonert av Matchbox Toys USA, Ltd under paraplyavtalen i gjort med Matchbox Forum per 15. mai 1998. Senere reorganisering av hver divisjon kan gjøres ved å lage et tillegg til den eksisterende avtalen.

Aktiviteter

Ettersom vi er et internasjonalt forum for samlere vil vår viktigste oppgave være å utveksle informasjon om Matchbox i sin videste forstand. Dette blir gjort ved periodiske tidsskrifter, Internett kommunikasjon bulletins og individuelle meldinger mellom medlemmer. Klubben vil fremme utveksling av modeller mellom kontinenter ved å gjøre medlemslisten med e-postadressen til medlemmene offentlig for alle medlemmer for å gjøre det mulig å utveksle informasjon og modeller.Lokale klubber vil ha mulighet til å organisere lokale møter og andre aktiviteter for å fremme Matchbox samling.

Medlemsavgifter.

Lokale avdelinger vil sette opp sine medlemskontigenter. Men de separate divisjonene er enige om at det eneste formålet med  medlems-kontigent er å dekke kostnadene.

Kommunikasjon

Alle Matchbox Forum's Divisjoner vil bli satt opp som Internet baserte divisjoner. All informasjon vil bli utvekslet i stor grad på Internett, men også på CD / DVD (Klubb DVD)
På forespørsel kan lokale klubber også beslutte å distribuere papirkopi av materiale. Styreformennene vil i prinsippet oppfordre andre divisjoner å utveksle materiale via en egnet måte, men i størst grad via  Internett.