MATCHBOX FORUM
  MATCHBOX FORUM SKANDINAVIA
  info@mbxforum.com
HOME CATALOGS NYHETER LINKER
Matchbox Forum er stolte av å kunne introdusere den første Scandinaviske online klubben for Matchbox samlere. Vi er en del av et internationalt nettverk av Matchbox samlere.
Matchbox Forum er en non-profit organisasjon av Matchbox samlere fra hele verden. Hovedmålet med klubben er å fremme Matchbox modeller ved å utveksle informasjon, handel og å skape et fellesskap. Klubben er internett basert og ved hjelp av den ”elektroniske motorveien” vil det være mulig å samhandle med Matchbox samlere verden over.

Matchbox Forum har nå fire divisjoner: Nord-Amerika, Europe (excl. Skandinavia), Oceania og Skandinavia. Den Skandinaviske delen er den nyeste divisjonen og ledes av Rolf Wiger i Norge, den Skandinaviske divisjonen vil i første rekke dekke Norge, Sverige og Danmark da den vil bli skrevet på norsk, men medlemmer fra Finland og Island er selvsagt også velkommene.

 • På våre sider vil du finne oppdaterte nyheter ved å klikke NYHETER ovenfor. Nyhets sidene er produsert ved hjelp av mange samlere over hele verden.
 • Under linken ”Catalogs” kan du finne et antall kataloger og databaser. Innsamling av opplysningene er i hovedsak gjort av Christian de Lange og Christian Falkensteiner. John Nijhuis er ansvarlig for lay out og programmering.
 • Linken ”CLUB INFO” forsyner deg med all informasjon du trenger å vite om våre klubber. Mission statements, abonnement, ansvarlige mennesker og sist men ikke minst vil du finne informasjon om vår Club CD.
 • Den siste linken ”LINKER” er gjort for å ta deg til våre venner og andre klubber.
 • Translation in English:
  Matchbox Forum is proud to introduce the first Scandinavian online club for Matchbox collectors. We are part of an international network of Matchbox collectors from around the world.
  Matchbox Forum now has four divisions: North America, Benelux, Australia and Scandinavia. The Scandinavian section is the newest division and is headed by Rolf Wiger in Norway, the Scandinavian division will primarily cover Norway, Sweden and Denmark when it will be written in Norwegian, but members from Finland and Iceland are also welcome.
 • On our pages you will find up to date news pages by clicking NEWS above. Those news pages are produced with the help of many collectors all over the world.
 • Under CATALOGS you will find a number of catalogs and data bases. Collecting information is mainly done by Christian de Lange and Christian Falkensteiner. John Nijhuis is responsible for the lay out and the programming.
 • The link CLUB INFO supplies you with all information you want to know about our clubs. Mission statements, subscription, responsible people and last but not least you will find the information on our Club CD.
 • The last link named LINKS is made to take you to our friends and fellow Clubs.